Kniha návštev  
Napísať komentár k tomuto príspevku. Späť do Knihy návštev | Administrácia
Nový príspevok do Knihy návštev:
17) IP adresa zaznamenaná  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 
Miroslav Fulín 
miro.fulin(at)gmail.com
Krajina:
Slovensko
Utorok, 20. September 2022 23:36  Napísať komentár Poslať e-mail

Navštívil som rekreačnú oblasť na hornom konci obce a ostal som zaskočený z množstva porastu inváznej rastliny pohánkovec český (Fallopia x bohemica) pozdĺž potoka oproti chate Javorná a pod plavárňou. Ak túto rastlinu nezastavíte v raste pred kvitnutím kosením alebo mechanickým odstraňovaním splavia sa semená potokom nižšie a zarastie vám celé okolie potoka v celej jeho dĺžke. Upozorňujem, že podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody je vlastník, užívateľ, nájomca pozemku povinný túto rastlinu odstraňovať. Inak nám vytlačí z územia všetko pôvodné.
Komentár:
Meno: